SANKI ENGINEERING CO.,LTD

CORPORATE

Introduction to Senior Executives

As of June 27, 2019

Directors & Officers

Director and Chairman Takuichi Kajiura
Representative Director and President Tsutomu Hasegawa
Representative Director Nobuo Kumura
Hidemi Fujii
Director Eiji Mitsuishi
Takashi Motomatsu
Hirokazu Ishida
Masayuki Kudo
Masato Komura
Yukiteru Yamamoto
Makoto Nukaga
Kazuhiko Kashikura
Full-time Audit & Supervisory Board Member Hirotoshi Fukui
Etsuji Hitomi
Audit & Supervisory Board Member Shozo Fujita
Yutaka Atomi
Toshiaki Egashira

Executive Officer

President Tsutomu Hasegawa
Executive Vice President Nobuo Kumura
Hidemi Fujii
Senior Executive Officer Eiji Mitsuishi
Takashi Motomatsu
Hirokazu Ishida
Managing Executive Officer Kazuo Saito
Hiroyuki Shiraki
Shigeru Sugiura
Masatoshi Kunihiro
Mikio Hirose
Kazuaki Asakura
Junichi Fukuda
Masayuki Kudo
Executive Officer Hideo Natori
Kazuo Miyazaki
Hiroaki Tomita
Kenichi Yano
Yoshio Kawabe
Kazuo Izumi
Tsuneaki Anaguchi
Fumio Karibe
Kazuaki Iijima
Shinsuke Oota
Keijiro Sonoda
Tsunemitsu Yamanaka
Masahiko Matsumoto
Kimio Kadowaki
Teruhiko Shikada
Yasukazu Naruse
Koji Katsuno
Tadayuki Motokawa
Shinichi Aoki
Yuhito Nakamura
Satoru Noguchi
Yasushi Iwasaki
Hiroyuki Hatano
Junichi Shimbo