SANKI ENGINEERING CO.,LTD

About Us

Introduction to Senior Executives

As of June 27, 2017

Directors & Officers

Director and Chairman Takuichi Kajiura
Representative Director and President Tsutomu Hasegawa
Representative Director Nobuo Kumura
Hidemi Fujii
Director Eiji Mitsuishi
Takashi Motomatsu
Hirokazu Ishida
Yukiteru Yamamoto
Hiroki Nishio
Makoto Nukaga
Full-time Auditor Masato Komura
Hirotoshi Fukui
Auditor Takeo Inokuchi
Mamoru Norisada

Executive Officer

President Tsutomu Hasegawa
Executive Vice President Nobuo Kumura
Hidemi Fujii
Senior Executive Officer Eiji Mitsuishi
Managing Executive Officer Kazuo Saito
Hiroyuki Shiraki
Takashi Motomatsu
Shigeru Sugiura
Masatoshi Kunihiro
Tadaaki Inoue
Hirokazu Ishida
Mikio Hirose
Kazuaki Asakura
Junichi Fukuda
Masayuki Kudo
Executive Officer Masaharu Okamoto
Hideo Natori
Kazuo Miyazaki
Hiroaki Tomita
Kenichi Yano
Yoshio Kawabe
Kazuo Izumi
Tsuneaki Anaguchi
Fumio Karibe
Kazuaki Iijima
Shinsuke Oota
Keijiro Sonoda
Tsunemitsu Yamanaka
Masahiko Matsumoto
Kimio Kadowaki
Teruhiko Shikada
Yasukazu Naruse
Koji Katsuno
Tadayuki Motokawa
PAGE TOP